შპს "აგრო-კომ"

1 მარტი, 2014

შპს "აგრო-კომ"

ცხინვალის გზატკეცილი N 8 და N 6
გორი 1400, საქართველო

ტელ.: 0790 56 47 70 
მობ:   (+ 995 591) 19 58 85
          (+ 995 599) 56 47 70
ელ-ფოსტა:  info@agrocom.ge 
ვებგვერდი: www.agrocom.ge